Broneeringutingimused

 1. Käesolev eelbroneering
  Käesolev broneeringu taotlus ei tekita rentnikule maksekohustust renditasu maksmiseks ega rendileandjale kohustust rendiobjekti väljastamiseks. Tegemist on rentniku poolse rendisoovi edastamisega rendileandjale mis vaadatakse eraldi üle. Käesolev eelbroneering sisaldab eeldatavat renditasu suurust, mis võib muutuda vastavalt poolte (rentnik ja rendileandja) eraldi kirjalikul kokkuleppele.
 2. Broneeringu kinnitamine
  Rendileandja väljastab rentnikule ettemaksu arve vähemalt poole renditasu ulatuses. Rentnik kohustub antud ettemaksu arve tasuma arvel näidatud tähtajaks. Kui ettemaksu tasu laekub rendileandja pangakontole siis sellega loetakse broneering kinnitatuks. Kui renditasu ei laeku esitatud tähtajaks, siis on rentnikul õigus tehtud broneering tühistada. Makstud ettemaks ei kuulu üldjuhul tagatamisele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 3. Broneeringu muutmine
  Kuupäevalisi muudatusi saab kinnitatud broneeringus teha tasuta kuni 4 päeva enne rendiperioodi algust. Hilisemad muudatused ei ole üldjuhul lubatud ja laekunud ettemaks ei kuulu tagastamisele. Juhul kui rent jääb ära rendileandja poolsel põhjusel (tehniline rike vms), siis broneering tühistatakse ja ettemaks tagastatakse. Muus osas rendileandja tühistatud broneeringu eest lisa tasusid maksma ei pea.
 4. Rendi kellaajad
  Rendi algus on üldjuhul kell 13:00 ja tagastamine tagastus päeval kell 11:00
  Kui ei ole eelnevaid ja järgnevaid rente siis teeme meelsasti Teile erandeid ja arvestame Teie soovitud kellaajaga! Käesolevas eelbroneeringus võite valida endale sobivad kellaajad ja püüame nendega arvestada!
 5. Rendiobjekti üleandmine
  Rendiobjekti üleandmine-vastuvõtmine toimub vastavalt kokkuleppele kas rentniku või rendileandja juures, kus rendileanja tutvustab rentnikule rendiobjekti ja rentnik vaatab rendiobjekti võimalikud puudused üle. Rentnik tasub rendileandjale veel tasumata renditasu ja annab 100€ tagatisrahaks. Tutvu enne rendiperioodi ka mullivaadi kasutusjuhenditega https://mullivaat.ee/juhend ja sõlmitava rendilepinguga: Rendileping